I vardag som fest..

bombarderas våra hjärnor med intryck från alla håll. Lägg där till en stressig vardag med många bollar i luften samtidigt. Idag går fler in i den berömda väggen än förra året, man ser en ökning för varje år. Vi kan inte förhindra intrycken däremot kan vi skaffa oss verktyg för att hantera hur det påverkar vår kropp och vårt sinne.

Vårt kursutbud
  • Ett stressigt liv medför ofta att vi missar saker omkring oss

    Ett stressigt liv medför ofta att vi missar saker omkring oss

  • För att ändra något måste vi alltid börja någonstans

    För att ändra något måste vi alltid börja någonstans

Mindfulness i vardagen

Mindfulness i vardagen

Mindfulness är ett förhållningssätt för att göra sig medveten om nuet och hur man vanligtvis agerar och reagerar i olika situationer. Vi slår snabbt på vårt automatiska beteende och agerar utan att tänka vilket ofta medför att vi upprepar samma misstag eller hantera händelser på samma sätt fast vi inte mår bra av det. Under kursen lär du dig att känna igen signaler din kropp och ditt sinne visar och hur du kan agera annorlunda. Allt handlar om att börja öka ditt medvetande om ditt eget beteende.
Read More
Mindfulness på arbetet

Mindfulness på arbetet

Idag förekommer stress på de flesta arbetsplatser. Mindfulness ger dig möjlighet att hitta ett lugn och ett fokus. Lång- och korttidsfrånvaro, minskad kapacitet minskar ett företags vinst och personalens trivsel. Genom att träna dig själv i att känna efter när kroppen agerar på autopilot kan du förändra ditt välmående, produktivitet och koncentration. För en arbetsgivare är införandet av Mindfulness på arbetsplatsen en kostnadsbesparing och en satsning på personalens välmående, produktivitet och arbetsmiljö.
Read More
Bemötande i vården

Bemötande i vården

Inom vård och omsorg möter vi ofta människor som är i behov av stöd och omsorg i olika form. Det kan röra sig om personer som är dementa, utåtagerande eller psykisk ohälsa. Genom att göra oss medvetna om hur vi själva mår och agerar kan vi lättare och på ett bättre sätt hjälpa andra. Genom träning och kan du göra medvetna bemötanden av både kollegor och brukare. En annan form av bemötande är också hur du utan att orsaka skada kan ta dig loss vid en fasthållning eller trängd eller hotfull situation.
Read More
Stress och utbrändhet

Stress och utbrändhet

Ofta omges vi med massor av intryck, stress och brist på tid från vår omvärld. Hjärnan ska hantera och sortera dessa vilket kan leda till att hjärnan drabbas av en utmattning. Kroppen skickar signaler att den behöver vila medan vi "bara" ska göra en sak till. Genom att förstå hur du själv fungerar och hur stress påverkar både kropp och sinne kan vi läka, öka vårt medvetande och hantera stressen på ett bättre sätt. Vi använder oss av Mindfulness, Mediyoga och Stresshantering på våra kurser.
Read More